Điều Khoản Sử Dụng

  • Nam nữ từ 18 trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản (tiền mặt/ tài khoản ngân hàng) để giao dịch mua hàng online.
  • Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân khi mua hàng
  • Khi đăng ký tài khoản trên website https://iqos.com.vn/ của chúng tôi, bạn cần phải điền đầy đủ thông tin và mã xác nhận.
  • Không cung cấp cho bất kỳ ai tài khoản và mật khẩu đăng nhập mua hàng.